Profesjonalna opieka nad Twoim maluszkiem

Niepubliczny Żłobek "Pluszowy Miś" oferuje profesjonalną opiekę nad dziećmi w wieku od 6 miesięcy do 3 lat od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 - 17:00.

 • bezpieczenstwo
  Bezpieczeństwo
 • edukacja
  Edukacja
 • zabawa
  Zabawa

Aktualności:

 • Trwają zapisy do żłobka na rok 2017/2018r

  krakowpl

  Abonament po odliczeniu dotacji z UMK i programu

  ,,MALUCH 2017 PLUS” –około 600zł.

  MAMY OSTATNIE WOLNE MIEJSCE NA WRZESIEŃ!

   

  W roku 2017 Gmina Miejska Kraków kontynuować będzie udzielanie dotacji (dofinansowania) do dzieci objętych opieką żłobków, klubów dziecięcych i dziennych opiekunów.

  Dotacja (dofinansowanie) wynosić będzie 1,70 zł za godzinę opieki nad dzieckiem.

  Dotacja udzielana będzie w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2017 r. i od 1 września do 31 grudnia 2017 r.

  W okresie udzielania dotacji podmioty ją otrzymujące (prowadzące żłobki, kluby dziecięce dotacji lub zatrudniające dziennych opiekunów) zobowiązane będą do pomniejszania opłat ponoszonych przez rodziców lub opiekunów prawnych za objęcie opieką dziecka tzw. „czesne” o kwotę nie niższą niż kwota uzyskanej od Gminy dotacji wyliczoną według wzoru: ilość godzin zapewnienia opieki dziecku w danym miesiącu (liczona na podstawie zawartej z rodzicami lub opiekunami prawnymi umowy) x 1,70 zł.

  Dotacja (dofinansowanie) dotyczy wszystkich dzieci objętych opieką żłobków, klubów dziecięcych lub dziennych opiekunów niezależnie od miejsca zamieszkania i ilości godzin opieki.

   

  Informujemy że nasz Żłobek otrzymał dotację z Programu ,,Maluch 2017 plus ,,- Kwota 140zł

   

  Zgłoszenia przyjmujemy:

  (więcej…)

  Zobacz więcej